Safety4Traffic

Säkert på alla vägar!

Trafiksäkerhetstjänster

Safety4Traffics trafiksäkerhetstjänster hjälper trafikanter att nå sin destination säkert och i tid. Vi tillhandahåller dynamiska viltvarningstjänster som älg, ren och rådjursvarningar. Vi erbjuder också en realtids väglagstjänst som varnar för plötsliga ändringar i väglagsförhållanden samt tjänster som varnar dig för olyckor, vägarbeten och andra faror på vägen. Vi utvecklar ständigt nya dynamiska tjänster för att göra din färd säkrare. Mer detaljerade beskrivningar av tjänster finns i länken nedan.

Skaffa Safety4Traffic tjänster

Safety4Traffic bakgrund

Företagets grundare har bred erfarenhet sedan 2006 av att utveckla och leverera realtids trafikinformationstjänster till bil- och navigationstillverkare över hela Europa.

Sedan 2011 har vi levererat vilt- och väglagsvarningar för svåra körförhållanden baserat på lokal information.

Intresserad av att samarbeta!

Våra samarbets partners: