Safety4Traffic

Safety4Traffic -tjänster

Safety4Traffic Oy tillhandahåller realtids trafiksäkerhetstjänster för att göra din färd säkrare.
Dynamiska trafiksäkerhetstjänster produceras för lokala behov med lokalt innehåll och mappas på vägsegmenten.
Våra tjänster kan enkelt integreras via en karttjänst (Iframe) eller ett gränssnitt (API).

DYNAMISKA TRAFIKSÄKERHETS TJÄNSTER:

Halkvarningstjänsten varnar för plötsliga förändringar av vägförhållandena på väglaget.

Sidovindtjänsten varnar för starka sidovindar som påverkar fordonet.

Älgvarningstjänsten varnar för hög regional risk för älgkollision och för älgar på vägen.

Renvarningstjänsten varnar för en hög regional kollisionsrisk med renar och för renar på vägen.

Rådjurvarningstjänsten varnar för hög regional risk för rådjurkollision och för rådjur på vägen.

Olycksvarningstjänsten varnar i realtid för olyckor i vägområdet.

Vägarbetsvarningstjänsten varnar för vägarbeten och vägarbetare i vägområden.

Övriga faror varningstjänsten varnar för andra typ av faror i vägområdet.

Intresserad av ett samarbete?