Safety4Traffic

Safety4Traffic -palveluT

Safety4Traffic Oy tuottaa reaaliaikaisia liikenneturvallisuuspalveluita, jotta tiellä liikkuminen olisi turvallisempaa.
Dynaamiset palvelut ovat tuotettu paikallisiin tarpeisiin paikallisella sisällöllä ja toimitetaan mapattuna tiesegmenteille.
Palvelut ovat helposti integroitavissa karttapalvelun (Iframe) tai rajapinnan (API) kautta.

Dynaamiset liikenneturvallisuus palvelumme:

Keli​varoitus​palvelu varoittaa äkillisesti muuttuvista keliolosuhteista tiealueella.

Sivutuulivaroituspalvelu varoittaa voimakkaasta ajoneuvoon kohdistuvasta sivutuulesta.

Hirvivaroituspalvelu varoittaa alueellisesta korkeasta hirvivaarasta ja hirvistä tiellä.

Porovaroituspalvelu varoittaa alueellisesta korkeasta porokolarivaarasta ja poroista tiellä.

Peuravaroituspalvelu varoittaa alueellisesta korkeasta peuravaarasta ja peuroista tiellä.

Onnettomuusvaroituspalvelu varoittaa reaaliajassa onnettomuuksista tiealueella.

Tietyövaroituspalvelu varoittaa tietöistä ja tietyöntekijöistä tiealueilla.

Muuvaaravaroituspalvelu varoittaa tiealueella vaikuttavista muista vaaroista.

Kiinnostaako yhteistyö?